Zapomenuté heslo SPSNET

Zapomenout své heslo do systémů SPSNET je velmi nepříjemná situace, které je vhodné předcházet. Nejlépe tak, že si uživatel výchozí heslo hned při prvním použití na počítačí v kterékoliv učebně změní na své vlastní, snadno zapamatovatelné. Rozhodně nepoužívejte své výchozí heslo (přidělené na začátku studia) dlouhodobě. Heslo si ihned změňte na takové, které nezapomenete.

Není dobré si heslo ukládat například v prohlížeči - z hlediska bezpečnosti, ale především jeho nepoužíváním hrozí jeho zapomenutí.

Informační systémy provozované na SPŠ a VOŠ, Kladno používají systém jednotného přihlašování (kromě IS Bakaláři a Office 365). Pro přihlášení do Moodle použijte stejné jméno a heslo, jako pro přihlašování na počítače v učebnách a do školního mailu.

Přímo v systému Moodle proto není možné změnit heslo ani ho vyresetovat při zapomenutí! Moodle samotný totiž žádná hesla ani nezná.

Zapomenuté heslo do školních systémů není možné žádným způsobem zjistit. Pracovníci správy sítě ho mohou pouze změnit (vygenerovat nové).

V případě žádosti o reset hesla se musí uživatel osobně dostavit do kanceláře 017 s dokladem totožnosti (občanský průkaz / ISIC) a požádat o reset hesla. Předání hesla uživateli je možné výhradně osobně. Heslo není možno zasílat e-mailem, nebo sdělovat telefonicky. Nežádejte proto o reset hesla, nebo zaslání nového, obyčejným e-mailem. Je to zbytečné.

Pozor! Pracovnící správy sítě mají řadu dalších úkolů a také učí. Nejsou tedy v kanceláři neustále k dispozici - je vhodné se řídit dle rozvrhu hodin, nejvhodnější termín pro návštěvu jsou odpolední hodiny po výuce. Případně si domluvte konkrétní termín návštěvy e-mailem.

Studentům je doporučeno nastavit si takové heslo, které nezapomenou. Protože pro reset hesla je nutná osobní návštěva střediska správy VYT, je to časově poměrně náročné. Nemožnost se zúčastnit výuky, přečíst si školní poštu, nebo odevzdat úkol, z důvodu zapomenutí hesla je považována za chybu na straně žáka a není důvodem k uznání omluvy neúčasti/neodevzdání.

Bez osobní přítomnosti je zcela výjiměčně možné reset hesla provést, s využitím datové schránky, nebo elektronicky podepsaného mailu. V takovém případě přebírá uživatel rizika spojená s předáním hesla bez osobní přítomnosti.

Hesla do IS Bakaláři jsou řešena zcela samostatně - informace jsou na samostatné stránce