Systém jednotného přihlašování SPSNET

Informační systémy provozované na SPŠ a VOŠ, Kladno používají systém jednotného přihlašování (kromě IS Bakaláři). Pro přihlášení použijte stejné jméno a heslo, jako pro přihlašování na počítače v učebnách a do školního mailu.

Přímo v systému Moodle proto není možné změnit heslo ani ho vyresetovat při zapomenutí! Moodle samotný totiž žádná hesla ani nezná.

Zapomenuté heslo do školních systémů není možné žádným způsobem zjistit. Pracovníci správy sítě ho mohou pouze změnit (vygenerovat nové).

V případě žádosti o reset hesla se musí uživatel osobně dostavit do kanceláře 017 s dokladem totožnosti (občanský průkaz / ISIC) a požádat o reset hesla.

Bez osobní přítomnosti je výjiměčně možné reset hesla provést, na základě žádosti například mailem. Je ale nutné bezpečně ověřit totožnost toho, kdo o reset žádá. Možné je například použít elektronický podpis na základě kvalifikovaného důvěryhodného certifikátu, případně jinou - podobně důvěryhodnou - metodu. Konkrétní způsob prokázání své totožnosti v takové výjimečné situaci musí najít především žák, který heslo zapomněl.